PS3 Tamiri

letrozole femara price

Playstation 3 yazAi??lAi??msal ve donanAi??msal Ai??Ai??zA?mler sunmaktayAi??z.
Playstation 3 gAi??z (lens) deAYiAYimi

original accutane pharmacies incanada, pariet tablets 20mg. http://ilcindia.org/2018/03/19/ceftin-500-mg-price/

Playstation 3 HDD deAYiAYimi,
Playstation 3 SarAi?? Ai??AYAi??k tamiri
Playstation 3 KAi??rmAi??zAi?? Ai??AYAi??k tamiri,

dutasteride price in pakistan

Playstation 3 Fan aAi??ma arAi??zasAi?? tamiri
Playstation 3 Kol Tamiri
Playsation 3 Usb arAi??zasAi?? tamiri
Playstation HDMI arAi??zasAi?? tamiri

Buy

Playstation 3 Hata KodlarAi??

cheaper rx

1.Ai?? 8002F22F – PS3 sabit disk sA?rA?cA?sA?nde sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sabit disk sA?rA?cA?sA?yle ilgili bir sorun var

TA?r:Ai?? Hata Kodu
2.Ai?? 8013040D – PPPoE sunucusundan hata

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PPPoE kullanAi??cAi?? adAi?? ve AYifresini doAYrulamayAi?? denerken Ai??nternet Hizmet SaAYlayAi??cAi??sAi??ndan bir hata alAi??ndAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
3.Ai?? 8013040B – PPPoE sunucusundan hata

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PPPoE kullanAi??cAi?? adAi?? ve AYifresini doAYrulamayAi?? denerken Ai??nternet Hizmet SaAYlayAi??cAi??sAi??ndan bir hata alAi??ndAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
4.Ai?? 80130413 – PPPoE sunucusundan hata

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PPPoE kullanAi??cAi?? adAi?? ve AYifresini doAYrulamayAi?? denerken Ai??nternet Hizmet SaAYlayAi??cAi??sAi??ndan bir hata alAi??ndAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
5.Ai?? 80130409 – PPPoE sunucusundan hata

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PPPoE kullanAi??cAi?? adAi?? ve AYifresini doAYrulamayAi?? denerken Ai??nternet Hizmet SaAYlayAi??cAi??sAi??ndan bir hata alAi??ndAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
6.Ai?? 80130411 – PPPoE sunucusundan hata

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PPPoE kullanAi??cAi?? adAi?? ve AYifresini doAYrulamayAi?? denerken Ai??nternet Hizmet SaAYlayAi??cAi??sAi??ndan bir hata alAi??ndAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
7.Ai?? 80130410 – PPPoE sunucusundan hata

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PPPoE kullanAi??cAi?? adAi?? ve AYifresini doAYrulamayAi?? denerken Ai??nternet Hizmet SaAYlayAi??cAi??sAi??ndan bir hata alAi??ndAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
8.Ai?? 8013040F – PPPoE sunucusundan hata

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PPPoE kullanAi??cAi?? adAi?? ve AYifresini doAYrulamayAi?? denerken Ai??nternet Hizmet SaAYlayAi??cAi??sAi??ndan bir hata alAi??ndAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
9.Ai?? 8002F310 – PS3 sistem yazAi??lAi??mAi??nAi??n gA?ncellenmesinde sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi, sistem yazAi??lAi??mAi??nAi?? gA?ncellemeyi denediAYinden bir sorunla karAYAi??laAYAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
10.Ai?? 8002F991 – PS3 sistem yazAi??lAi??mAi??nAi??n gA?ncellenmesinde sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi, sistem yazAi??lAi??mAi??nAi?? gA?ncellemeyi denediAYinden bir sorunla karAYAi??laAYAi??yor.

11.Ai?? 8002F318 – PS3 sistem yazAi??lAi??mAi??nAi??n gA?ncellenmesinde sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi, sistem yazAi??lAi??mAi??nAi?? gA?ncellemeyi denediAYinden bir sorunla karAYAi??laAYAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
12.Ai?? 8002F313 – PS3 sistem yazAi??lAi??mAi??nAi??n gA?ncellenmesinde sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi, sistem yazAi??lAi??mAi??nAi?? gA?ncellemeyi denediAYinden bir sorunla karAYAi??laAYAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
13.Ai?? 8002F1C1 – PS3 sistem yazAi??lAi??mAi??nAi??n gA?ncellenmesinde sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi, sistem yazAi??lAi??mAi??nAi?? gA?ncellemeyi denediAYinden bir sorunla karAYAi??laAYAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
14.Ai?? 80130412 – PPPoE sunucusundan hata

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PPPoE kullanAi??cAi?? adAi?? ve AYifresini doAYrulamayAi?? denerken Ai??nternet Hizmet SaAYlayAi??cAi??sAi??ndan bir hata alAi??ndAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
15.Ai?? 8002F1B3 – PS3 sistem yazAi??lAi??mAi??nAi??n gA?ncellenmesinde sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi, sistem yazAi??lAi??mAi??nAi?? gA?ncellemeyi denediAYinden bir sorunla karAYAi??laAYAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
16.Ai?? 8002F1B0 – PS3 sistem yazAi??lAi??mAi??nAi??n gA?ncellenmesinde sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi, sistem yazAi??lAi??mAi??nAi?? gA?ncellemeyi denediAYinden bir sorunla karAYAi??laAYAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
17.Ai?? 8002F19D – PS3 sistem yazAi??lAi??mAi??nAi??n gA?ncellenmesinde sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi, sistem yazAi??lAi??mAi??nAi?? gA?ncellemeyi denediAYinden bir sorunla karAYAi??laAYAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
18.Ai?? 8002F176 – PS3 sistem yazAi??lAi??mAi??nAi??n gA?ncellenmesinde sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi, sistem yazAi??lAi??mAi??nAi?? gA?ncellemeyi denediAYinden bir sorunla karAYAi??laAYAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
19.Ai?? 8002F165 – PS3 sistem yazAi??lAi??mAi??nAi??n gA?ncellenmesinde sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi, sistem yazAi??lAi??mAi??nAi?? gA?ncellemeyi denediAYinden bir sorunla karAYAi??laAYAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
20.Ai?? 8002F14E – PS3 sistem yazAi??lAi??mAi??nAi??n gA?ncellenmesinde sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi, sistem yazAi??lAi??mAi??nAi?? gA?ncellemeyi denediAYinden bir sorunla karAYAi??laAYAi??yor.

21.Ai?? 8002F149 – PS3 sistem yazAi??lAi??mAi??nAi??n gA?ncellenmesinde sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi, sistem yazAi??lAi??mAi??nAi?? gA?ncellemeyi denediAYinden bir sorunla karAYAi??laAYAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
22.Ai?? 8002F147 – PS3 sistem yazAi??lAi??mAi??nAi??n gA?ncellenmesinde sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi, sistem yazAi??lAi??mAi??nAi?? gA?ncellemeyi denediAYinden bir sorunla karAYAi??laAYAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
23.Ai?? 8002F0C1 – PS3 sistem yazAi??lAi??mAi??nAi??n gA?ncellenmesinde sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi, sistem yazAi??lAi??mAi??nAi?? gA?ncellemeyi denediAYinden bir sorunla karAYAi??laAYAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
24.Ai?? 8002F0A7 – PS3 sistem yazAi??lAi??mAi??nAi??n gA?ncellenmesinde sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi, sistem yazAi??lAi??mAi??nAi?? gA?ncellemeyi denediAYinden bir sorunla karAYAi??laAYAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
25.Ai?? 8002F087 – PS3 sistem yazAi??lAi??mAi??nAi??n gA?ncellenmesinde sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi, sistem yazAi??lAi??mAi??nAi?? gA?ncellemeyi denediAYinden bir sorunla karAYAi??laAYAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
26.Ai?? 8001000A – Veri aktarAi??lAi??rken hata oluAYtu

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi USB depolama cihazAi??, harici sabit sA?rA?cA? veya flash ortam gibi bir harici depolama cihazAi??na veri aktarma iAYlemini tamamlayamadAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
27.Ai?? 8002AA08 – PlayStationAi??Network’e baAYlanAi??rken hata oluAYtu

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation Network’e baAYlanAi??lAi??rken bir hata oluAYtu. Bu, bir Kablosuz baAYlantAi?? A?zerinden baAYlanma sorunundan kaynaklanabilir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
28.Ai?? 800299D8 – Beklenmedik hata

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation 3 sisteminde beklenmedik bir hata oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
29.Ai?? 80030400 – Arama sAi??rasAi??nda hata

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Sistem dosyalarAi?? bulmada sorun yaAYAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
30.Ai?? 8002F997 – PS3 sistem yazAi??lAi??mAi??nAi??n gA?ncellenmesinde sorun

31.Ai?? 8002F994 – PS3 sistem yazAi??lAi??mAi??nAi??n gA?ncellenmesinde sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi, sistem yazAi??lAi??mAi??nAi?? gA?ncellemeyi denediAYinden bir sorunla karAYAi??laAYAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
32.Ai?? 8002F281 – PS3 sabit disk sA?rA?cA?sA?nde sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sabit disk sA?rA?cA?sA?yle ilgili bir sorun var.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
33.Ai?? 807101FF – PS3 sistemine ait ana bilgisayar adAi??nda sorun

PlayStation sorun kodu aAi??Ai??klamasAi??: Ai??evrimiAi??i baAYlantAi?? kurarken PS3 sistemine ait ana bilgisayar adAi??na baAYlanmada sorun.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
34.Ai?? 80130414 – PPPoE sunucusundan hata

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PPPoE kullanAi??cAi?? adAi?? ve AYifresini doAYrulamayAi?? denerken Ai??nternet Hizmet SaAYlayAi??cAi??sAi??ndan bir hata alAi??ndAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
35.Ai?? 80410A0B – PS3 sistemiyle ilgili sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemiyle ilgili bir sorun var.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
36.Ai?? 8001000B – Veriye eriAYilemiyor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Bir cihazdan (Ai??rn., dahili sabit sA?rA?cA?, harici USB sA?rA?cA?, vb.) veriye eriAYilemiyor

TA?r:Ai?? Hata Kodu
37.Ai?? 80710B23 – AAY sunucusu zamanaAYAi??mAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: AAY sunucusunun zamanaAYAi??mAi??na uAYramasAi?? nedeniyle internet baAYlantAi??sAi?? kurulamAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
38.Ai?? 80710823 – AAY sunucusu zamanaAYAi??mAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: AAY sunucusunun zamanaAYAi??mAi??na uAYramasAi?? nedeniyle internet baAYlantAi??sAi?? kurulamAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
39.Ai?? 80710623 – AAY sunucusu zamanaAYAi??mAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: AAY sunucusunun zamanaAYAi??mAi??na uAYramasAi?? nedeniyle internet baAYlantAi??sAi?? kurulamAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
40.Ai?? 80710523 – AAY sunucusu zamanaAYAi??mAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: AAY sunucusunun zamanaAYAi??mAi??na uAYramasAi?? nedeniyle internet baAYlantAi??sAi?? kurulamAi??yor.

41.Ai?? 80710C3C – AAY sunucusu zamanaAYAi??mAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: AAY sunucusunun zamanaAYAi??mAi??na uAYramasAi?? nedeniyle internet baAYlantAi??sAi?? kurulamAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
42.Ai?? 80710B3C – AAY sunucusu zamanaAYAi??mAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: AAY sunucusunun zamanaAYAi??mAi??na uAYramasAi?? nedeniyle internet baAYlantAi??sAi?? kurulamAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
43.Ai?? 8071083C – AAY sunucusu zamanaAYAi??mAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: AAY sunucusunun zamanaAYAi??mAi??na uAYramasAi?? nedeniyle internet baAYlantAi??sAi?? kurulamAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
44.Ai?? 8071073C – AAY sunucusu zamanaAYAi??mAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: AAY sunucusunun zamanaAYAi??mAi??na uAYramasAi?? nedeniyle internet baAYlantAi??sAi?? kurulamAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
45.Ai?? 8071063C – AAY sunucusu zamanaAYAi??mAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: AAY sunucusunun zamanaAYAi??mAi??na uAYramasAi?? nedeniyle internet baAYlantAi??sAi?? kurulamAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
46.Ai?? 80023017 – PlayStationAi??Network’e baAYlanAi??lamAi??yor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation Network’e baAYlanAi??lamAi??yor veya Ai??evrimiAi??i oyun oynanamAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
47.Ai?? 8071053C – AAY sunucusu zamanaAYAi??mAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: AAY sunucusunun zamanaAYAi??mAi??na uAYramasAi?? nedeniyle internet baAYlantAi??sAi?? kurulamAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
48.Ai?? 8002315A – Kredi kartAi?? eklemede sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Bu kredi kartAi??yla iliAYkilendirilebilecek maksimum Sony Entertainment Network account (Sony Entertainment Network hesabAi??) sayAi??sAi??na ulaAYtAi??nAi??z.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
49.Ai?? 8013030F – EriAYim noktasAi?? algAi??lanamAi??yor

PlayStation hata kodu tanAi??mAi??: PlayStation 3 sistemi kablosuz eriAYim noktasAi??nAi?? algAi??layamadAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
50.Ai?? 8002F842 – GA?ncelleme hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Sabit disk sA?rA?cA?sA?nde bir sorun olduAYundan, sistem yazAi??lAi??mAi?? gA?ncellenemiyor.

51.Ai?? 8004E01B – Media Go BaAYlatma sorunu

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Media Go ile ilgili bir sorun var.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
52.Ai?? 8004E08B – Media Go BaAYlatma sorunu

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Media Go ile ilgili bir sorun var.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
53.Ai?? 80070002 – Media Go BaAYlatma sorunu

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Media Go ile ilgili bir sorun var.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
54.Ai?? 80004005 – Media Go BaAYlatma sorunu

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Media Go ile ilgili bir sorun var.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
55.Ai?? 80130503 – DHCP iletiAYimi hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Ai??nternet hizmetinde DHCP iletiAYimi hatasAi??

TA?r:Ai?? Hata Kodu
56.Ai?? 80130501 – DHCP iletiAYimi hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Ai??nternet hizmetinde DHCP iletiAYimi hatasAi??

TA?r:Ai?? Hata Kodu
57.Ai?? 8002A722- PlayStationAi??Network’e baAYlanmada sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation Network’e baAYlanAi??rken bir sorun yaAYandAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
58.Ai?? 8002A709 – PlayStationAi??Network’e baAYlanmada sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation Network’e baAYlanAi??rken bir sorun yaAYandAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
59.Ai?? 8002A705 – PlayStationAi??Network’e baAYlanmada sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation Network’e baAYlanAi??rken bir sorun yaAYandAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
60.Ai?? 80023110 – PlayStationAi??Network’e baAYlanmada sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation Network’e baAYlanAi??rken bir sorun yaAYandAi??.

61.Ai?? 80710003 – PlayStationAi??Network’e baAYlanmada sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation Network’e baAYlanAi??rken bir sorun yaAYandAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
62.Ai?? 80710104 – AAY sunucusu zamanaAYAi??mAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: AAY sunucusunun zamanaAYAi??mAi??na uAYramasAi?? nedeniyle internet baAYlantAi??sAi?? kurulamAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
63.Ai?? 80710D23- AAY sunucusu zamanaAYAi??mAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: AAY sunucusunun zamanaAYAi??mAi??na uAYramasAi?? nedeniyle internet baAYlantAi??sAi?? kurulamAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
64.Ai?? 80710C23 – AAY sunucusu zamanaAYAi??mAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: AAY sunucusunun zamanaAYAi??mAi??na uAYramasAi?? nedeniyle internet baAYlantAi??sAi?? kurulamAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
65.Ai?? 80710103 – AAY sunucusu zamanaAYAi??mAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: AAY sunucusunun zamanaAYAi??mAi??na uAYramasAi?? nedeniyle internet baAYlantAi??sAi?? kurulamAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
66.Ai?? 8002F02B ai??i?? Sistem yazAi??lAi??mAi?? gA?ncelleme hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Sistem yazAi??lAi??mAi?? gA?ncellemesi bozuk.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
67.Ai?? 8002F020 – Sistem yazAi??lAi??mAi?? gA?ncelleme hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Sistem yazAi??lAi??mAi?? gA?ncellemesi bozuk.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
68.Ai?? 8002B403 – Oyun kayAi??t verisi hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Oyun verisi kaydedilirken bir sorun oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
69.Ai?? 8002AD0C – AAY belleAYi dA?AYA?k seviyede

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: DA?AYA?k aAY belleAYi ile ilgili bir sorun oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
70.Ai?? 80029752 – Ai??Ai??erik hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: EriAYmeye Ai??alAi??AYtAi??AYAi??nAi??z iAi??eriAYe aynAi?? anda birden fazla PS3 sisteminden eriAYilemez.

71.Ai?? 80010006 – Dosyalara eriAYim sorunu

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Dosyaya eriAYirken bir sorun oluAYtu. Bu sorun, sistem bir dosyayAi?? kaydetmeye veya dosyaya eriAYmeye Ai??alAi??AYAi??rken kapatAi??ldAi??AYAi??nda oluAYabilir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
72.Ai?? 80010516 – Disk okunamAi??yor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi diski okuyamAi??yor. Bunun nedeni diskin zarar gAi??rmA?AY veya kirlenmiAY olmasAi?? olabilir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
73.Ai?? 80022090 – YazAi??cAi?? gA?Ai?? sorunu

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: YazAi??cAi?? gA?cA?yle ilgili bir sorun oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
74.Ai?? 8001002A – Dosya sistemi hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Dosya sisteminde bir sorun oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
75.Ai?? 8002231D – BaAYlantAi?? zaman aAYAi??mAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi aAY sunucusuna baAYlanamadAi??. Bunun sebebi internet baAYlantAi??sAi??nAi??n yavaAY olmasAi?? veya internette geAi??ici bir yoAYunluk yaAYanmasAi?? olabilir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
76.Ai?? 8002F1F9 – Sistem yazAi??lAi??mAi?? gA?ncelleme hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Sistem yazAi??lAi??mAi?? gA?ncellenirken bir sorun oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
77.Ai?? 800223D4 – Sunucuya baAYlanAi??lamAi??yor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi aAY sunucusuna baAYlanamadAi??. Bunun sebebi internet baAYlantAi??sAi??nAi??n yavaAY olmasAi?? veya internette geAi??ici bir yoAYunluk yaAYanmasAi?? olabilir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
78.Ai?? 8002F1F0 – Sistem hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sisteminin kablosuz alan aAYAi?? (WLAN) ve/veya Bluetooth iAYlevselliAYiyle ilgili bir sorun oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
79.Ai?? 80022B11 – YazAi??lAi??m yA?klenemiyor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sisteminde veya eriAYmeyi denediAYiniz yazAi??lAi??mda bir sorun oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
80.Ai?? 8002F314 – Sistem yazAi??lAi??mAi?? gA?ncelleme hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi sistem yazAi??lAi??mAi?? gA?ncellemesi esnasAi??nda zaman aAYAi??mAi??na uAYradAi??.

81.Ai?? 80022B15 – Bir odaya baAYlanAi??lamAi??yor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Girmeyi denediAYiniz oda artAi??k mevcut deAYil.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
82.Ai?? 80711008 – AAY hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: AAY meAYgul veya stabil deAYil.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
83.Ai?? 80022B90 – Ai??evrimiAi??i baAYlanmada sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Ai??evrimiAi??i baAYlantAi?? oluAYturmada bir sorun oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
84.Ai?? 80710737 – AAY belleAYi dA?AYA?k seviyede

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: DA?AYA?k aAY belleAYi ile ilgili bir sorun oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
85.Ai?? 80022D05 – Trophy (kupa) verileri doAYru deAYil

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Trophy (kupa) verileri yanlAi??AY veya bozulmuAY olabilir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
86.Ai?? 80022D64 – PlayStationAi??Network’e oturum aAi??Ai??lmadAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Oturum aAi??mamAi??AY olduAYunuz iAi??in PS3 sistemi PlayStation Network’e baAYlanamadAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
87.Ai?? 80710736 – AAY hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: AAYa baAYlanAi??lAi??rken bir sorun oluAYtu. Bu mesaj PS3 sisteminin mA?zik Ai??Ai??kAi??AY frekansAi??nda bir sorun oluAYtuAYunda veya internet baAYlantAi??nAi??z stabil olmadAi??AYAi??nda gAi??rA?ntA?lenebilir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
88.Ai?? 80022D68 – Trophy (kupa) verileri senkronize edilemiyor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi trophy (kupa) verilerini PlayStation Network sunucusuyla senkronize edemedi.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
89.Ai?? 8071053B – AAY hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Http sunucusuna baAYlanAi??rken bir sorun oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
90.Ai?? 80710534 – AAY hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi http sunucusuna baAYlanamadAi??.

91.Ai?? 8002B713 – AAY hatasAi??

PS3 hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: YanlAi??AY internet baAYlantAi??sAi?? ayarlarAi?? nedeniyle bir baAYka PlayStation Network kullanAi??cAi??sAi??yla gAi??rA?ntA?lA? sohbet edilemiyor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
92.Ai?? 80710223 – AAY hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Bu mesaj aAY baAYlantAi??sAi??nAi?? kesmeye Ai??alAi??AYAi??rken gAi??rA?ntA?lenebilir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
93.Ai?? 80710091 – AAY hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi Digital Living Network Alliance (DLNA) Media Server’a baAYlanamadAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
94.Ai?? 80022D90 – Trophy (kupa) verileri baAYlatAi??lamAi??yor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi baAYlarken trophy (kupa) verilerini baAYlatamadAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
95.Ai?? 80710202 – AAY hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Bu mesaj baAYlAi?? olmadAi??AYAi??nAi??z bir aAYla baAYlantAi??nAi??zAi?? kesmeye Ai??alAi??AYAi??yorsanAi??z gAi??rA?ntA?lenebilir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
96.Ai?? 80710028 – AAY hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi Digital Living Network Alliance (DLNA) Media Server’a baAYlanamadAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
97.Ai?? 80022F2C – Video lisans sorunu

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi video lisansAi??nAi?? onaylayamadAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
98.Ai?? 80710016 – AAY hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: AAYa baAYlanAi??lAi??rken bir sorun oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
99.Ai?? 80710001 – Oyun hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Bu oyunla ilgili bir sorun oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
100.Ai?? 80023016 – PlayStationAi??Network’e baAYlanAi??lamAi??yor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi PlayStation Network’e baAYlanamadAi??.

101.Ai?? 80130504 – Onaylama hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Digital Living Network Alliance (DLNA) A?zerinden video iAi??eriAYi onaylama sorunu oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
102.Ai?? 80023092 – PlayStationAi??Network’e baAYlanAi??lamAi??yor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi PlayStation Network’e baAYlanamadAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
103.Ai?? 80023103 – PlayStationAi??Network’e baAYlanAi??lamAi??yor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi PlayStation Network’e baAYlanamadAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
104.Ai?? 80010038 – Oyun yA?kleme sorunu oluAYtu

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi oyunu veya oyun verisini yA?kleyemedi.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
105.Ai?? 80022B19 – Oda sAi??nAi??rAi??na ulaAYtAi??.

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Girmeye Ai??alAi??AYtAi??AYAi??nAi??z oda izin verilen maksimum kullanAi??cAi?? sayAi??sAi??na ulaAYtAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
106.Ai?? 8002233C – AAY baAYlantAi??sAi?? zaman aAYAi??mAi??na uAYradAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Ai??nternete baAYlanmaya Ai??alAi??AYAi??lAi??rken aAY baAYlantAi??sAi?? zaman aAYAi??mAi??na uAYradAi??. Bunun nedeni internetteki geAi??ici bir yoAYunluk olabilir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
107.Ai?? 80550420 – AAY hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: KullanAi??cAi??nAi??n Sony Entertainment Network account’u (Sony Entertainment Network hesabAi??) yanlAi??AY olabilir ya da var olmayabilir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
108.Ai?? 8002AD3D – AAY hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi aAY sunucusuna baAYlanamadAi??. AAY geAi??ici olarak stabil olmayabilir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
109.Ai?? 8002AA01 – Oyun hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Oyunla ilgili bir sorun olabilir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
110.Ai?? 8002A335 – AAY hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi aAY sunucusuna baAYlanamadAi??.

111.Ai?? 8002888C – Dosya verisi hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: DosyasAi?? verisi bozuk olabilir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
112.Ai?? 8001051B – KayAi??tlAi?? veri bozuk

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sisteminde depolanan veri bozuk.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
113.Ai?? 80022D03 – Trophy (kupa) senkronizasyon sorunu

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation Network’te trophy’lerinizi (kupa) senkronize ederken bir sorun oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
114.Ai?? 80022D11 – Trophy’ler (kupa) senkronize edilemiyor veya trophy (kupa) verileri kaydedilemiyor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi trophy (kupa) verilerini Sony Entertainment Network account’unuzla (Sony Entertainment Network hesabAi??) senkronize edemedi.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
115.Ai?? 80010005 – Oyun baAYlatma sorunu

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi PlayStation Store’dan indirilen bir demoyu oynatamadAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
116.Ai?? 80010009 – Bluetooth cihazAi?? iAi??in yanlAi??AY geAi??iAY anahtarAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Bir Bluetooth cihazAi??nAi?? PS3 sistemiyle eAYleAYtirmeye Ai??alAi??AYAi??rken yanlAi??AY geAi??iAY anahtarAi?? girildi.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
117.Ai?? 8001050F – Sistem arAi??zasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemiyle ilgili bir sorun oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
118.Ai?? 8001002F – Harici sA?rA?cA? eriAYmeye Ai??alAi??AYAi??lAi??rken Ai??Ai??karAi??ldAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi harici depolama cihazAi?? Ai??Ai??karAi??ldAi??AYAi?? iAi??in cihazdaki verilere eriAYemedi.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
119.Ai?? 8001002B – Veriye eriAYilemiyor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi USB depolama cihazAi??, harici sabit sA?rA?cA? veya flash ortam gibi bir harici depolama cihazAi??ndaki verilere eriAYemedi.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
120.Ai?? 80023102 – PlayStationAi??Network’e baAYlanAi??lamAi??yor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation Network’e baAYlanAi??lamAi??yor.

121.Ai?? 80010514 – Disk okuma sorunu

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi mevcut diski okuyamadAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
122.Ai?? 80010201 – Ai??nternete baAYlanAi??lamAi??yor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Ai??nternete baAYlanAi??lAi??rken bir sorun oluAYtu. Bu geAi??ici bir sorundur ve kAi??sa sA?re iAi??erisinde Ai??Ai??zA?lecektir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
123.Ai?? 80130186 – BaAYlantAi?? hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Bir aAY kablosu doAYru AYekilde baAYlanmamAi??AY.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
124.Ai?? 80130143 – AAY hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: AOSS ayarAi??yla ilgili bir sorun oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
125.Ai?? 80130128 – AAY hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: AAYla ilgili bir sorun oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
126.Ai?? 80109D80 – EtkinleAYtirme hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi veya PSP sistemi etkinleAYtirilemiyor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
127.Ai?? 80032014 – Dosya hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Dosya sisteminde bir sorun oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
128.Ai?? 8002F99D – Sistem yazAi??lAi??mAi?? gA?ncelleme hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Sistem yazAi??lAi??mAi?? gA?ncellemesi bozuk.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
129.Ai?? 8002F99A – Sistem yazAi??lAi??mAi?? gA?ncelleme hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: GA?ncelleme dosyasAi?? okunurken bir sorun oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
130.Ai?? 8002F878 – Sistem yazAi??lAi??mAi?? gA?ncelleme hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: GA?ncelleme dosyasAi?? okunurken bir sorun oluAYtu.

131.Ai?? 8002F220 – Sistem hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemini Safe Mode’dan (GA?venli Mod) geri yA?klerken veya gA?ncellerken bir sorun oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
132.Ai?? 8002F157 – Sistem yazAi??lAi??mAi?? gA?ncelleme hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Sistem yazAi??lAi??mAi?? gA?ncellemesi bozuk.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
133.Ai?? 8002F02D – Sistem yazAi??lAi??mAi?? gA?ncelleme hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Sistem yazAi??lAi??mAi?? gA?ncellemesi bozuk.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
134.Ai?? 80022D86 – Trophy (Kupa) sistemi hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Trophy (kupa) verileri bozuk.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
135.Ai?? 8002291A ai??i?? Blu-ray Disc hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi Blu-ray Disc’i okuyamadAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
136.Ai?? 80010036 ai??i?? Sabit Disk SA?rA?cA?sA? (HDD) hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sisteminin Sabit Disk SA?rA?cA?sA? (HDD) ile ilgili bir sorun oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
137.Ai?? 800299AE ai??i?? Blu-ray Disc sA?rA?cA? hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Blu-ray Disc sA?rA?cA?sA?yle ilgili bir sorun oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
138.Ai?? 80023158 – SEN account (SEN hesabAi??) hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Sony Entertainment Network account’unuza (Sony Entertainment Network hesabAi??) eriAYirken bir sorun oluAYtu; daha fazla bilgi gerekebilir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
139.Ai?? 80710104 – AAY hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Ai??nternet ayarlarAi?? doAYru deAYil veya yanlAi??AY DNS sunucusuna ya da proxy sunucuya baAYlanmayAi?? deniyorsunuz.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
140.Ai?? 80010513 – VeritabanAi?? sorunu

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi veritabanAi?? bozuldu veya dahili flash bellekle ilgili bir sorun oluAYtu.

141.Ai?? 80022F16 ai??i?? Ai??evrimiAi??i baAYlanAi??lamAi??yor veya PlayStationAi??Network hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Ai??nternet baAYlantAi??sAi??yla veya PlayStation Network’ten iAi??erik indirmeyle ilgili bir sorun oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
142.Ai?? 80022F12 – DRM hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 veya PSP sistemi video iAi??eriAYini etkinleAYtiremedi veya indiremedi, kopyalayamadAi?? ya da taAYAi??yamadAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
143.Ai?? 80020148 – Veri yA?kleme sorunu

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PSP sistemi Universal Media Disc’i veya indirilen iAi??eriAYi okuyamadAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
144.Ai?? 80022F2E – Sunucuya baAYlanma sorunu

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation Network sunucusuna baAYlanAi??rken bir sorun oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
145.Ai?? 80431021 – AAY hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: HTTP aktarAi??mAi?? sAi??rasAi??nda aAY hatasAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
146.Ai?? 80028907 – Mesaj bazAi?? oyunculara gAi??nderilemedi

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: MesajAi??nAi??z birden fazla oyuncuya gAi??nderildi ancak bazAi??larAi??na iletilemedi.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
147.Ai?? 80028917 – PlayStationAi??Network’e oturum aAi??Ai??lmadAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation Network’e oturum aAi??madAi??AYAi??nAi??z iAi??in istenen iAYlem gerAi??ekleAYtirilemedi.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
148.Ai?? 80028903 – Mesaj bazAi?? oyunculara gAi??nderilemedi

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: MesajAi??nAi??z birden fazla kullanAi??cAi??ya gAi??nderildi ancak bazAi??larAi??na iletilemedi.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
149.Ai?? 80028918 – Mesaj gAi??ndermek iAi??in yeterli boAY alan yok

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Mesaj gA?nlA?klerini depolamak iAi??in PS3 Sabit Disk SA?rA?cA?sA?nde (HDD) yeterli boAY alan yok. Mesajlar gAi??nderilmeyecektir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
150.Ai?? 8002890F – Kendinizi Friends (ArkadaAYlar) listenize ekleyemezsiniz

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Kendinizi Friends (ArkadaAYlar) listesine eklemeye Ai??alAi??AYAi??yorsunuz.

151.Ai?? 80028913 – Bir arkadaAYlAi??k isteAYi daha gAi??nderilemiyor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Daha Ai??nceden arkadaAYlAi??k isteAYi gAi??nderdiAYiniz bir kiAYiye yeniden arkadaAYlAi??k isteAYi gAi??nderemezsiniz.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
152.Ai?? 8002890E – Online ID (Ai??evrimiAi??i Kimlik) zaten Friends (ArkadaAYlar) listesinde

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Eklemeye Ai??alAi??AYtAi??AYAi??nAi??z Online ID (Ai??evrimiAi??i Kimlik) zaten Friends (ArkadaAYlar) listenizde bulunuyor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
153.Ai?? 80028EA4 – En yeni sistem yazAi??lAi??mAi?? zaten yA?klA?

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: En yeni sistem yazAi??lAi??mAi?? gA?ncellemesi PS3 sistemine zaten yA?klenmiAY.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
154.Ai?? 80028A11 – PlayStationAi??3 sistemi Sabit Disk SA?rA?cA?sA?nde (HDD) yeterli alan yok

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Ai??stenen iAYlemi gerAi??ekleAYtirmek iAi??in PS3 Sabit Disk SA?rA?cA?sA?nde (HDD) yeterli boAY alan yok.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
155.Ai?? 80029521 – PSPAi?? sistemini USB kablosuyla baAYlayAi??n

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi PSP sistemine USB baAYlantAi??sAi?? A?zerinden eriAYmeye Ai??alAi??AYAi??yor ancak iki sistemi baAYlayan bir USB kablosu yok.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
156.Ai?? 80028C0D – En yeni sistem yazAi??lAi??mAi??na gA?ncelleme gerekiyor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation Network’e oturum aAi??mak iAi??in en yeni sistem yazAi??lAi??mAi?? gA?ncellemesini indirmeli ve yA?klemelisiniz.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
157.Ai?? 80028EA8 – Ai??nternete baAYlanAi??lamAi??yor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation Network bakAi??mAi?? yA?zA?nden veya yerel aAY ayrAi?? oturum aAi??mayAi?? gerektirdiAYinden (Ai??r. bir otel aAYAi??) PS3 sistemi internete baAYlanamadAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
158.Ai?? 800283E4 – AAY belleAYi dA?AYA?k seviyede

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: AAY belleAYi dA?AYA?k olduAYu iAi??in iAYlem tamamlanamadAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
159.Ai?? 80028E01 ai??i?? PlayStationAi??Network sunucusu kapalAi?? olabilir

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi PlayStation Network’e baAYlanamadAi??. Bu hata PlayStation Network bakAi??m altAi??nda olduAYunda veya internette geAi??ici bir yoAYunluk yaAYandAi??AYAi??nda oluAYabilir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
160.Ai?? 80028E06 – Sunucuyla baAYlantAi?? zaman aAYAi??mAi??na uAYradAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Ai??nternet Servis SaAYlayAi??cAi??nAi??za baAYlanAi??rken bir sorun oluAYtu. Bu sorun genellikle Ai??nternet Servis SaAYlayAi??cAi??nAi??z Ai??nternet TarayAi??cAi??sAi?? A?zerinden bir kullanAi??cAi?? adAi?? ve parola girerek oturum aAi??manAi??zAi?? istediAYinde oluAYur.

161.Ai?? 80029519 – Dosya sistemi bozulmasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sisteminin dosya sistemi bozulmuAY.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
162.Ai?? 80023300 – PlayStation Network oyunu indirilemiyor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi PlayStation Network’ten bir oyunu indiremedi.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
163.Ai?? 80028F22 – Oyun diski oynanmakta olan oyunun deAYil

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi oynanmakta olan oyunun diskinden farklAi?? bir disk algAi??ladAi??. YA?kleme esnasAi??nda oyun diskini deAYiAYtirirseniz bu sorun oluAYabilir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
164.Ai?? 80028F08 – Ai??Ai??erik algAi??lanmadAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi eriAYmeye Ai??alAi??AYtAi??AYAi??nAi??z iAi??eriAYi algAi??layamadAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
165.Ai?? 800288CD – Ai??Ai??erik bulunamAi??yor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi eriAYmeyi denediAYiniz iAi??eriAYi bulamadAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
166.Ai?? 800288C1 – PlayStationAi??3 sistemi bu dosya tA?rA?nA? yA?rA?temiyor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: YA?rA?tmeye Ai??alAi??AYtAi??AYAi??nAi??z dosya, PS3 sistemi tarafAi??ndan desteklenmemektedir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
167.Ai?? 800236CC ai??i?? PlayStationAi??Network Video indirme hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi PlayStation Network’ten video iAi??eriAYi indiremedi.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
168.Ai?? 8002888F – PlayStationAi??3 sistemi etkinleAYtirilmemiAY

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi Sony Entertainment Network account’unuzda (Sony Entertainment Network hesabAi??) etkinleAYtirilmedi.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
169.Ai?? 80023111 – Sunucu hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Bir sunucu hatasAi?? oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
170.Ai?? 80028ED4 – AAY hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Ai??nternet ayarlarAi?? doAYru deAYil veya yanlAi??AY DNS sunucusuna ya da proxy sunucuya baAYlanmayAi?? deniyorsunuz.

171.Ai?? 80028EA1 – Sistem gA?ncelleme hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi dA?AYA?k bellek nedeniyle sistem yazAi??lAi??mAi?? gA?ncelleme verilerini kontrol edemedi.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
172.Ai?? 80028510 – Ai??Ai??erik bulunamAi??yor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: EriAYmeye Ai??alAi??AYtAi??AYAi??nAi??z iAi??erik bulunamAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
173.Ai?? 800283F0 – Yedekleme verisi bozulmuAY

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Yedekleme verisi bozulmuAY.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
174.Ai?? 80024611 – Veri aktarma hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Veri aktarAi??lAi??rken bir aAY hatasAi?? oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
175.Ai?? 80029514 – Sistem etkinleAYtirme sorunu

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi etkinleAYtirilmemiAY. Ai??Ai??eriAYe eriAYebilmek iAi??in PS3 sistemini etkinleAYtirmelisiniz.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
176.Ai?? 8002920D – Oyun verisi bozulmuAY

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Oyun verisi bozulmuAY ve PS3 sistemi tarafAi??ndan eriAYilemiyor. Bunun nedeni yanlAi??AY kapatma prosedA?rA?nA? kullanmak olabilir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
177.Ai?? 80029135 – Depolama ortamAi??na veri yazAi??lamAi??yor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi harici depolama ortamAi??nAi??za veri yazarken bir sorun oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
178.Ai?? 8002314A – Veri bozulmasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation Network sunucu verisi bozulmuAY olabilir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
179.Ai?? 800290B8 – AOSS ayar sorunu

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: AAYa AOSS ayarAi??yla baAYlanAi??rken bir sorun oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
180.Ai?? 80023123 – PlayStationAi??Store alAi??AYveriAY sepeti sorunu

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation Store alAi??AYveriAY sepetinizle ilgili bir sorun oluAYtu.

181.Ai?? 8002311A – PlayStationAi??Store iAi??erik sorunu

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation Store iAi??eriAYiyle iliAYkili bir sorun yaAYandAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
182.Ai?? 800290A1 – AAYa baAYlanAi??lamAi??yor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: AAYa baAYlanAi??lAi??rken bir sorun oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
183.Ai?? 80023105 – AAY sunucusu zaman aAYAi??mAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation Network sunucusuna baAYlantAi?? zaman aAYAi??mAi??na uAYradAi??. PS3 sistemi uzun sA?re kullanAi??lmadAi??AYAi??nda bu sorun oluAYabilir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
184.Ai?? 80028801 – Ai??Ai??erik oynatma sorunu

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: SeAi??ilen iAi??eriAYin oynatAi??lmasAi??nda sorun oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
185.Ai?? 80023156 – DoAYrulama sAi??nAi??rAi?? aAYAi??ldAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Belirli bir eylem iAi??in izin verilen maksimum deneme sayAi??sAi??nAi?? aAYtAi??nAi??z.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
186.Ai?? 80029513 – PlayStationAi??Network iAi??erik sorunu

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sisteminin PlayStation Network iAi??eriAYini yA?rA?tmeye izinli olup olmadAi??AYAi?? belirlenirken bir sorun oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
187.Ai?? 80029024 – AAYa baAYlanAi??lamAi??yor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi internete baAYlanamadAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
188.Ai?? 80029023 – WEP/WPA anahtarAi?? hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: WEP/WPA AYifreleme anahtarAi?? doAYru olmadAi??AYAi??ndan PS3 sistemi internete baAYlanamadAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
189.Ai?? 800283EB – Ai??Ai??karAi??labilir depolama ortamAi?? zarar gAi??rmA?AY olabilir

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Harici depolama ortamAi?? zarar gAi??rmA?AY olabilir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
190.Ai?? 80029020 – AAY baAYlantAi??sAi?? zaman aAYAi??mAi??na uAYradAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS 3 sistemi internete baAYlanmaya Ai??alAi??AYAi??rken zaman aAYAi??mAi??na uAYradAi??. Kablosuz baAYlantAi?? kullanAi??yorsanAi??z, PS3 sistemi eriAYim noktasAi??nAi?? algAi??layamadAi??.

191.Ai?? 80028F50 – Ai??Ai??erik algAi??lanmadAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi eriAYmeye Ai??alAi??AYtAi??AYAi??nAi??z iAi??eriAYi algAi??layamadAi??. Bu hata, bir oyun gA?ncelleme yaparken oyun diskini Ai??Ai??karAi??rsanAi??z oluAYabilir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
192.Ai?? 800288D8 – Ai??evrimiAi??i baAYlanmada sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Ai??nternete baAYlanmaya Ai??alAi??AYAi??rken bir sorun oluAYtu. Bunun nedeni internetteki geAi??ici bir yoAYunluk olabilir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
193.Ai?? 80028909 – Davetsiz oyun oynama denemesi

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: YalnAi??zca davetiyeyle dahil olunan bir oyuna eriAYiminiz olmadan katAi??lmaya Ai??alAi??AYAi??yorsunuz.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
194.Ai?? 80028A05 – Kendinizi engelleme listesine ekleyemezsiniz

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Kendinizi engelleme listesine eklemeye Ai??alAi??AYAi??yorsunuz.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
195.Ai?? 80028A06 – Online ID (Ai??evrimiAi??i Kimlik) zaten engelleme listesinde

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Eklemeye Ai??alAi??AYtAi??AYAi??nAi??z Online ID (Ai??evrimiAi??i Kimlik) zaten engelleme listenize eklenmiAY.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
196.Ai?? 80028A07 – Engelleme listenize bir Friend (ArkadaAY) eklenemiyor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Bir kullanAi??cAi?? PlayStation Network Friends (ArkadaAYlar) listenizde bulunuyorsa, aynAi?? kullanAi??cAi??yAi?? engelleme listenize ekleyemezsiniz.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
197.Ai?? 80028A09 – Engelleme listesinde maksimum kiAYi sayAi??sAi??na ulaAYAi??ldAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation Network engelleme listesine ekleyebileceAYiniz maksimum kiAYi sayAi??sAi??na ulaAYtAi??nAi??z.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
198.Ai?? 80028A12 – Engelleme listesi hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation Network sunucusu kayAi??t iAYlemini tamamlamadAi??; engelleme listesine yapAi??lan yeni eklemeler uygulanmayacak.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
199.Ai?? 80028EA6 – Sistem yazAi??lAi??mAi?? indirilemiyor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Proxy sunucu ayarAi?? aAi??Ai??k olduAYu iAi??in sistem yazAi??lAi??mAi?? gA?ncellemesi indirilirken bir sorun oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
200.Ai?? 80028ED6 – Yama sunucusuna baAYlanma sorunu

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Yama sunucusuna baAYlanAi??rken bir sorun oluAYtu.

201.Ai?? 80028F10 – Video Ai??Ai??kAi??AY ayarAi?? sorunu

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Bir Standard Definition televizyonda oyun iAi??in video Ai??Ai??kAi??AY hatasAi?? oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
202.Ai?? 80028F17 – PlayStationAi?? veya PlayStationAi??2 oyunu algAi??lanmadAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi PS one veya PS2 oyun diskini algAi??layamadAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
203.Ai?? 80029012 – AAY HatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Ai??nternete eriAYilemiyor. Bu hata, internette geAi??ici yoAYunluk yaAYanmasAi??ndan kaynaklanAi??r.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
204.Ai?? 80029526 – PSPAi?? sistemi farklAi?? bir hesapla etkinleAYtirildi

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Ai??Ai??erik indirmeye Ai??alAi??AYtAi??AYAi??nAi??z PSP sistemi bir baAYka Sony Entertainment Network account (Sony Entertainment Network hesabAi??) ile etkinleAYtirilmiAY.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
205.Ai?? 80029527 – PSPAi?? sistem yazAi??lAi??mAi??nAi??n gA?ncellenmesi gerekiyor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation Store iAi??eriAYinin indirilebilmesi iAi??in PSP sisteminin en yeni sistem yazAi??lAi??mAi??na gA?ncellenmesi gerekir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
206.Ai?? 80029522 – Ai??ok fazla PSPAi?? sistemi baAYlAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Ai??Ai??erik aktarmaya Ai??alAi??AYAi??rken PlayStation 3 sistemine baAYlAi?? olan PSP sistemlerinin sayAi??sAi?? Ai??ok fazla.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
207.Ai?? 800299A1 – Disk okunamAi??yor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation 3 sistemi diski okuyamAi??yor. Bu, PS3 sistemi tarafAi??ndan desteklenmeyen bir diskin takAi??lmAi??AY olmasAi??ndan kaynaklanabilir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
208.Ai?? 8002AE05 – Hesap bir baAYka KullanAi??cAi?? ile iliAYkili

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: KullanmayAi?? denediAYiniz Sony Entertainment Network account (Sony Entertainment Network hesabAi??) PlayStation 3’te bir baAYka KullanAi??cAi?? adAi??na baAYlanmAi??AY.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
209.Ai?? 80029988 – Blu-ray Discai??? okuma sorunu

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation 3 sistemi Blu-ray Disc okumada sorun yaAYAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
210.Ai?? 80029750 – PSPAi?? sistemi etkinleAYtirilemedi

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Sony Entertainment Network account’unuzda (Sony Entertainment Network hesabAi??) etkinleAYtirilmiAY iki PSP sistemi zaten bulunuyor. Tek bir Sony Entertainment Network account’la (Sony Entertainment Network hesabAi??) en fazla iki PSP sistemini etkinleAYtirebilirsiniz.

211.Ai?? 8002995C – Sabit disk sA?rA?cA?sA?ne yazma sorunu

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation 3 sistemi sabit disk sA?rA?cA?sA?ne yazmada sorun yaAYAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
212.Ai?? 8002AE17 – Ai??evrimiAi??i baAYlantAi?? zaman aAYAi??mAi??na uAYradAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Genellikle internet hizmetinizdeki geAi??ici yoAYunluktan veya internet baAYlantAi??sAi??ndan kaynaklanabilen bir Ai??evrimiAi??i baAYlantAi?? sorunudur.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
213.Ai?? 8002AA0D – Bir baAYka Sony Entertainment Network account (Sony Entertainment Network hesabAi??) kullanarak oturum aAi??ma

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation Network’te bir baAYka Sony Entertainment Network account’un (Sony Entertainment Network hesabAi??) baAYlAi?? olduAYu bir KullanAi??cAi??yAi?? kullanarak oturum aAi??maya Ai??alAi??AYAi??yorsunuz.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
214.Ai?? 80029946 – Disk oynatma sorunu

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation 3 sistemi diski desteklenmediAYi iAi??in okuyamadAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
215.Ai?? 80029903 – Disk oynatma sorunu

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation 3 sistemi diski okuyamadAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
216.Ai?? 80029945 – Blu-ray Discai??? oynatAi??lamAi??yor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation 3 sistemi Blu-ray Disc’i algAi??layamadAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
217.Ai?? 8002B603 – Sistem dosyasAi?? bozuldu

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Dosyaya bozulduAYu iAi??in eriAYilemiyor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
218.Ai?? 80029780 – Sistem etkinleAYtirilemiyor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: EtkinleAYtirilmemiAY bir sistem iAi??in maksimum indirme sayAi??sAi??na ulaAYtAi??nAi??z. Bu, Sony Entertainment Network account’unuzda (Sony Entertainment Network hesabAi??) etkinleAYtirilmiAY olan diAYer sistemleri etkilemez.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
219.Ai?? 8002AD36 – PlayStationAi??Network’e oturum aAi??ma sAi??fAi??rlandAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation Network sunucusuna baAYlantAi?? sAi??fAi??rlandAi??. Bunun nedeni internet hizmetinizde oluAYan geAi??ici bir yoAYunluk olabilir veya Kablosuz baAYlantAi?? kullanAi??yorsanAi??z sinyal kuvveti zayAi??f olabilir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
220.Ai?? 8002A90C – YanlAi??AY oyun verisi kullanma

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Bu oyunla uyumlu olmayan verileri kullanmayAi?? deniyorsunuz.

221.Ai?? 8002A746 – Oda artAi??k mevcut deAYil

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: KatAi??lmaya Ai??alAi??AYtAi??AYAi??nAi??z oda artAi??k mevcut deAYil.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
222.Ai?? 8002A74D – Maksimum oda sayAi??sAi??na ulaAYAi??ldAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Lobi iAi??in maksimum oda sayAi??sAi??na ulaAYAi??ldAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
223.Ai?? 8002AFFF – Ai??evrimiAi??i baAYlanmada sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Ai??evrimiAi??i baAYlanAi??rken bir aAY hatasAi?? oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
224.Ai?? 8002B712 – GAi??rA?ntA?lA? sohbeti kullanma sorunu

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: YanlAi??AY internet baAYlantAi??sAi?? ayarlarAi?? nedeniyle bir baAYka PlayStation Network kullanAi??cAi??sAi??yla gAi??rA?ntA?lA? sohbet edilemiyor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
225.Ai?? 8002A743 – HesabAi??n eAYleAYtirme servisi kullanmasAi?? engellenmiAY

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Kullanmakta olduAYunuz Sony Entertainment Network account’un (Sony Entertainment Network hesabAi??) ilgili oyuna ait eAYleAYtirme sistemini kullanmasAi?? yasaklanmAi??AY.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
226.Ai?? 8002A742 – EAYleAYtirme servisi meAYgul

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: EAYleAYtirme sunucusu AYu anda geAi??ici olarak limitini aAYmAi??AY durumda.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
227.Ai?? 8002A741 – EAYleAYtirme servisi AYu anda bakAi??mda

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Ai??lgili oyun iAi??in eAYleAYtirme servisi AYu anda bakAi??mda.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
228.Ai?? 8002A740 – EAYleAYtirme servisi sonlandAi??rAi??ldAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Oynamakta olduAYunuz oyun iAi??in eAYleAYtirme servisi kullanAi??lamAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
229.Ai?? 8002A40C – HesabAi??n puan sAi??ralamasAi?? kullanmasAi?? yasaklanmAi??AY

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Kullanmakta olduAYunuz Sony Entertainment Network account’un (Sony Entertainment Network hesabAi??) ilgili oyuna ait puan sAi??ralama sistemini kullanmasAi?? yasaklanmAi??AY.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
230.Ai?? 8002A40B – GirdiAYiniz metin uygunsuz sAi??zcA?kler iAi??eriyor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: GirdiAYiniz metin kullanAi??lmasAi??na izin verilmeyen uygunsuz sAi??zcA?kler barAi??ndAi??rAi??yor.

231.Ai?? 8002A4A5 – Puan sAi??ralamasAi?? AYu anda bakAi??mda

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Ai??lgili oyun iAi??in puan sAi??ralamasAi?? AYu anda bakAi??mda olduAYundan kullanAi??lamAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
232.Ai?? 80029564 – PlayStationAi??Network’ten indirilen iAi??erik yA?klenemiyor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation Store’dan satAi??n alAi??nmAi??AY olan iAi??erik yA?klenemiyor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
233.Ai?? 80029906 – Bir Blu-ray Discai??? okunamAi??yor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation 3 sistemi Blu-ray Disc’in telif hakkAi?? korumasAi??nAi?? okuyamAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
234.Ai?? 80029940 – Disk okunamAi??yor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation 3 sistemi bir diski okuyamAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
235.Ai?? 80029C55 – PlayStation 3 sistemini gA?ncelleme sorunlarAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 bir oyun diskindeki veya USB sA?rA?cA? ya da Memory Stick Duo gibi bir harici ortam cihazAi??ndaki sistem yazAi??lAi??mAi?? gA?ncelleme dosyasAi??nAi?? okuyamAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
236.Ai?? 80029C77 – PlayStation 3 sistemi gA?ncellenemiyor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PS3 sistemi sistem gA?ncellemesini baAYlatamAi??yor. Bu sorun, sabit disk sA?rA?cA?sA? sorunlarAi??ndan kaynaklanabilir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
237.Ai?? 8002AEID – PlayStationAi??Network’e baAYlanmada sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation 3 sistemi PlayStation Network’e eriAYmeye Ai??alAi??AYAi??rken sorun yaAYAi??yor.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
238.Ai?? 8002F07C – Sistem hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Sistem GA?ncelleme hatasAi??; sabit disk sA?rA?cA?sA?nde bir sorun olabilir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
239.Ai?? 80029563 – Ai??ndirme esnasAi??nda sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Bu bir indirme hatasAi??dAi??r.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
240.Ai?? 8002AE06 – Oturum aAi??ma hatasAi??

241.Ai?? 80029C68 – HDD hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Sabit disk sA?rA?cA?sA?nde bir sorun olabilir; bu da sistem yazAi??lAi??mAi??nAi?? gA?ncelleyemeyeceAYiniz anlamAi??na gelir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
242.Ai?? 8002A10E – Trophy (Kupa) verisi senkronizasyon sorunu

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation 3 sistemi kupa veri sunucusuna baAYlanamadAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
243.Ai?? 80029C78 – Sistem gA?ncelleme hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation 3 sistemine sistem yazAi??lAi??mAi?? gA?ncellemesi yA?klenirken bir sorun oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
244.Ai?? 8002A221 – PlayStationAi??Network’e oturum aAi??mada sorun

Ai??Ai??zA?m
Oturum aAi??arken Sign-in ID (Oturum AAi??ma KimliAYi) ve AYifreyi doAYru girdiAYinizden emin olun. Azifrenin bA?yA?k/kA?Ai??A?k harf duyarlAi?? olduAYunu unutmayAi??n ve fazla boAYluk eklemediAYinizden emin olun.
Sorun devam ederse, Sony Entertainment Network account (Sony Entertainment Network hesabAi??) AYifrenizi sAi??fAi??rlamayAi?? deneyin. NasAi??l yapacaAYAi??nAi??zAi?? buradan keAYfedin.
PlayStation sisteminizi kullanma konusunda daha fazla ipucu ve pA?f noktasAi?? iAi??in, community.eu.playstation.com adresinden teknik destek forumlarAi??mAi??zAi?? ziyaret edin.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
245.Ai?? 8002A202 – PlayStationAi??Network meAYgul

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation Network’A?n meAYgul olduAYunu bildiren bir mesaj alabilirsiniz. Bunun nedeni PlayStation Network’A?n bakAi??mda olmasAi?? veya baAYlantAi??nAi??zdaki bir yoAYunluk olabilir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
246.Ai?? 8002A201 – PlayStationAi??Network kullanAi??mAi?? engellenmiAY

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Bunun nedeni PlayStation Network’A?n bakAi??mda olmasAi?? veya Internet baAYlantAi??nAi??zdaki bir yoAYunluk olabilir. Bu, Sony Entertainment Network account’unuzun (Sony Entertainment Network hesabAi??) engellendiAYi anlamAi??na gelmez.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
247.Ai?? 8002A402 – PlayStationAi??Network eriAYiminde sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation Network’e eriAYilemiyor veya Ai??evrimiAi??i bir oyuna baAYlanAi??lamAi??yor. Bunun nedeni PlayStation Network’A?n bakAi??mda olmasAi?? veya Internet baAYlantAi??nAi??zdaki bir yoAYunluk olabilir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
248.Ai?? 8002A200 – PlayStationAi??Network eriAYiminde sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation Network’A?n kapalAi?? olduAYunu belirten bir mesaj alabilirsiniz. Bunun nedeni PlayStation Network’deki bakAi??m veya hesabAi??nAi??zla ilgili bir sorun olabilir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
249.Ai?? 8002A401 – Bir oyunu oynamada sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation 3 sistemi bir oyunu oynama konusunda sorun yaAYAi??yor. Bunun nedeni, oyunun PlayStation Network’e eriAYim saAYlamayAi?? denemesi olabilir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
250.Ai?? 8002A231 – Sony Entertainment Network account (Sony Entertainment Network hesabAi??) askAi??ya alAi??nmAi??AY durumda

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Sony Entertainment Network account (Sony Entertainment Network hesabAi??) Hizmet KoAYullarAi?? ve KullanAi??cAi?? SAi??zleAYmesi’nin ihlal edilmesi dolayAi??sAi??yla askAi??ya alAi??nmAi??AY durumda.

251.Ai?? 8002A4A6 – Oyun sunucusuna baAYlanmada sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Oyun sunucusuna baAYlanmaya Ai??alAi??AYAi??rken bir sorun oluAYtu.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
252.Ai?? 8002A40E – Ekli dosya sunucudan silindi

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: EriAYmeye Ai??alAi??AYtAi??AYAi??nAi??z ekli dosya sunucudan silindi.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
253.Ai?? 8002A34A – Maksimum arkadaAY sayAi??sAi??na ulaAYAi??ldAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: ArkadaAY olarak eklenebilecek maksimum kiAYi sayAi??sAi??na ulaAYAi??ldAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
254.Ai?? 8002A41B – BAi??yle bir Online ID (Ai??evrimiAi??i Kimlik) yok

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Mesaj, oyun verileri, oyun davetleri veya arkadaAYlAi??k istekleri gAi??nderirken girdiAYiniz Online ID (Ai??evrimiAi??i Kimlik) kayAi??tlAi?? deAYil.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
255.Ai?? 8002A724 – Oda yok

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Belirtilen arama koAYullarAi??na uygun bir oda yok.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
256.Ai?? 8002A71C – Bir oyuncu bulunamadAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: OluAYturmaya Ai??alAi??AYtAi??AYAi??nAi??z karAYAi??laAYma iAi??in bir oyuncu bulunamadAi??

TA?r:Ai?? Hata Kodu
257.Ai?? 8002A711 – Oda dolu

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Oda maksimum kullanAi??cAi?? sayAi??sAi??na ulaAYtAi??AYAi??ndan, baAYka herhangi bir kullanAi??cAi?? katAi??lamaz.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
258.Ai?? 8002A308 – AAY hatasAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Oturum aAi??Ai??lamAi??yor veya aAY baAYlantAi??sAi?? oturum aAi??ma esnasAi??nda aniden kesildi. Bunun nedeni, sunucuyla ilgili bir sorun olabilir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
259.Ai?? 8002A524 – Sistem belleAYi dA?AYA?k seviyede

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: DA?AYA?k sistem belleAYiyle iliAYkili bir sorun yaAYandAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
260.Ai?? 8002A428 – SAi??ralama verileriyle ilgili sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: SAi??ralama verilerinin sunucuya yA?klenmesiyle ilgili bir sorun yaAYandAi??, bunun nedeni Ai??ok fazla verinin yA?klenmesi olabilir.

261.Ai?? 8002A418 – SAi??ralama verileriyle ilgili sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: SAi??ralama verileri sunucudan alAi??namAi??yor. Bunun nedeni sAi??ralama verilerinin olmamasAi?? veya sAi??ralama verilerinin kaybedilmiAY olmasAi?? olabilir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
262.Ai?? 8002A220 – Sony Entertainment Network account (Sony Entertainment Network hesabAi??) ile ilgili sorun

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Sony Entertainment Network account’unuz (Sony Entertainment Network hesabAi??) ile ilgili bir sorun yaAYandAi??.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
263.Ai?? 8002A1A4 – PlayStationAi??Network’e oturum aAi??Ai??lmadAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Devam etmek iAi??in, Sony Entertainment Network account’unuz (Sony Entertainment Network hesabAi??) ile oturum aAi??manAi??z gerekir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
264.Ai?? 8002A10F – AAY sunucusu zamanaAYAi??mAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation 3 sistemi aAY sunucusuna baAYlanmaya Ai??alAi??AYAi??rken zaman aAYAi??mAi??na uAYradAi??. Bunun nedeni Internet baAYlantAi??nAi??zdaki bir yoAYunluk veya PlayStation Network’un bakAi??m iAi??in kapalAi?? olmasAi?? olabilir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
265.Ai?? 8002A4A4 – Puan sAi??ralamasAi?? artAi??k kullanAi??lamAi??yor

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: OynadAi??AYAi??nAi??z oyunun puan sAi??ralamasAi?? kaldAi??rAi??lmAi??AYtAi??r.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
266.Ai?? 8002A303 – AynAi?? Online ID (Ai??evrimiAi??i Kimlik) ile zaten oturum aAi??Ai??lmAi??AY

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: Kullanmaya Ai??alAi??AYtAi??AYAi??nAi??z online ID (Ai??evrimiAi??i kimlik) ile PlayStation Network’te zaten oturum aAi??Ai??lmAi??AY.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
267.Ai?? 8002A542 – PlayStationAi??Network baAYlantAi??sAi?? zaman aAYAi??mAi??na uAYradAi??

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: BaAYlantAi?? zaman aAYAi??mAi??na uAYradAi??AYAi??ndan PlayStationAi??Network’e baAYlanAi??lamAi??yor. Bunun nedeni PlayStation Network’A?n bakAi??mda olmasAi?? veya Ai??nternet baAYlantAi??nAi??zdaki bir yoAYunluk olabilir.

TA?r:Ai?? Hata Kodu
268.Ai?? 8002A242 – Terms of Service and User Agreement’Ai??n (Hizmet KoAYullarAi?? ve KullanAi??cAi?? SAi??zleAYmesi) kabul edilmesi gerekir

PlayStation hata kodu aAi??Ai??klamasAi??: PlayStation Network’A? kullanmaya devam etmek iAi??in, oturum aAi??manAi??z ve Terms of Service and User Agreement

cheap bupropion

Facebook